Събития

На 6 юни 2023 г. се проведе публична среща с отворена дискусия в гр. Варна на тема
„Споделеното потребление в община Варна“. На срещата присъстваха граждани, представители на община Варна, неправителствени организации и фирми. Беше описан проекта с неговите цели и резултати, както и бяха обсъдени възможностите да бъдат реализирани препоръките, отправени към община Варна в подкрепа на споделеното потребление и намаляване на въглеродния отпечатък на общината. Срещата премина в приятелски дух и с желание за реализация на нови съвместни действия. Снимки от срещата могат да бъдат видяни тук:

Покана за публична среща „Споделеното потребление в община Варна“

ПОКАНА
За участие в Уебинар на тема „Гражданско участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите на Европейския зелен пакт“, който ще се проведе на 16 март 2023 г. от 10:30 до 11:30 ч. онлайн чрез Zoom meeting на адрес: https://us06web.zoom.us/j/81362586495?pwd=MHduNnBXS2tueVdrWVNlejFaK1FyUT09
Meeting ID: 813 6258 6495
Passcode: 722561
Уебинарът е организиран от Фондация „Документални“ и Сдружение „Солидарна България“ във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0084-С01 по оперативна програма „Добро управление“. Проектът е насочен към подобряване на местните политики за намаляване на въглеродния отпечатък чрез по-широко включване на бизнеса и гражданското общество в процеса на създаване на възможности и реализация на споделеното потребление на продукти и услуги.
На събитието ще бъде представен анализ на препоръките, отправени от Европейската комисия по отношение на изпълнението на Европейския зелен пакт чрез промени в начина на потребление и предоставянето на редица иновативни услуги на местно ниво от страна на общините и бизнеса. Ще бъдат представени и редица добри практики, осъществени на териториите на различни общини в държави от Европейския съюз. Ще участват: представители на неправителствени организации; национално представени синдикати в лицето на Синдикат на административните служители КТ „Подкрепа“ и частни фирми, които вече извършват дейност на територията на България, свързана с ефективното потребление на продукти и услуги. Някои от тях оперират и на територията на община Варна.
Чрез Вашето участие ще допринесете за формулирането на целите и възможностите на община Варна по отношение на изпълнението на целите на Европейския зелен пакт, както и за съставянето на списък с добри практики, които бихме могли да развием на територията на нашата община.

(Visited 36 times, 1 visits today)