Доклад за добрите практики по отношение на намаляването на въглеродния отпечатък чрез нови форми на потребление

Докладът за добрите практики по отношение на намаляването на въглеродния отпечатък чрез нови форми на потребление може да бъде свален ОТТУК: https://www.spodelin.com/wp-content/uploads/2023/04/Доклад-ИСУН.pdf Доклад по изпълнение на Дейност 1 „Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския […]
Картина1
01:00:00

Уебинар на тема „Споделено потребление“ по Програма „Добро управление“

Уебинар, проведен на 16 март 2023 г. на тема „Споделено потребление“, организиран по Програма „Добро управление“. На събитието е представен Анализ на моделите на потребление в кръговата икономика и отправените от Европейския съюз препоръки по отношение на намаляването на въглеровния отпечатък чрез промени в начина на потребление. Участват представители на фирми, неправителствени организации, синдикати, община […]
going_circular
01:28:45

Кръгът на живота (документален филм)

Представете си бъдеще, в което да имитираме гения на природата, пренастройвайки начина, по който човечеството живее, диша, строи. Бихме ли могли да трансформираме съвременния свят, като зачитаме ограниченията на ресурсите? „Кръгът на живота“ разкрива кръговата икономика – иновативна концепция, която може да спаси нашето колективно бъдеще на Земята. Понякога най-добрите решения идват от изненадващи места.

Презентация на Анализ на моделите на потребление в кръговата икономика

Презентацията на анализа може да бъде свалена оттук: https://www.spodelin.com/wp-content/uploads/2023/04/prezentaziq2_Analiz_Proekt.pptx Анализ по изпълнение на Дейност 1 „Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския зелен пакт“ от проект № BG05SFOP001-2.025-0084 „Гражданско участие във формулирането на местни политики […]
Бъдещето на пластмасата в кръговата икономика (клип)
08:12

Бъдещето на пластмасата в кръговата икономика (клип)

Пластмасата е многофункционален материал, който прахосваме и с който замърсяваме природата. Повече почистване и рециклиране няма да решат проблема. Как изглежда използването на пластмаса в кръговата икономика?
wegrow
38:43

Заедно растем / Together We Grow (филм)

Твърде много общности по света са изправени пред жилищни кризи, продоволствена несигурност, социална изолация и др. Освен това ефектите от пандемията Ковид и изменението на климата са многобройни и продължаващи. Как можем най-ефективно да се изправим срещу тези предизвикателства и да помогнем на нашите общности да процъфтяват в икономическа система, която кара много хора да […]
mitove
25:38

Митове за колите и пътищата

През 50-те години автомобилната индустрия в САЩ лобира за повече обществени средства за пътища и магистрали, казвайки, че така ще се решат проблемите със задръстванията, каквито вече има в американските градове. Оттогава насам е общоприето да се смята, че решението на градските задръствания е само и единствено повече пътища и разширяване на съществуващите. Какви са […]

Ролята на сервитизацията в една променяща се икономика (статия)

            Може би сте чували за сервитизацията като за една от възходящите тенденции в производството. Смята се, че заедно с Четвъртата индустриална революция тя е ключов елемент в променящата се промишлена динамика, и особено в една променяща се икономика.             Терминът „сервитизация” датира от 1988 г., но започва да получава по-сериозно внимание около 2006 г. […]

Споделянето на инструменти като обществено благо (статия)

Сигурно сте чували, че една бормашина се използва средно едва 13 минути през живота си. Въпреки това, мнозина притежаваме лични бормашини. Ами ако има начин да знаете какви инструменти и играчки притежават приятелите и съседите ви, и да можете да ги заемете от тях? Звучи чудесно и точно това обещава споделената икономика. Но според Райън […]
Няма нужда да си купувате кола (клип)
12:18

Няма нужда да си купувате кола (клип)

Имаме ли нужда от личен автомобил, ако не трябва да шофираме до работното място и имаме постоянен достъп до споделени автомобили? Как изглеждат съвременните услуги за споделено използване на автомобили и какви са предимствата им пред това, да притежаваме личен автомобил.