Възможностите на споделеното потребление – информационна кампания

Глобалната криза на устойчивостта има четири измерения: климатичната криза, кризата на биоразнообразието, кризата на прекомерното използване на природни ресурси и кризата на социалното неравенство. От съществено значение за разрешаването на кризата на устойчивостта е да започнем да живеем в рамките на възможностите на нашата планета. Време е да се изправим пред виновника за тази криза: настоящият ни модел на потребление. Целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C над прединдустриалните нива може да бъде постигната само чрез кръгова икономика и ефективен модел на потребление. Постигането на нисковъглеродно бъдеще изисква да преминем отвъд икономиката, базираща се на добива. По-доброто използване на съществуващите ресурси е ключът към постигането на целите за устойчиво развитие, заложени в Европейския зелен пакт и Парижкото споразумение. Анализът на резултатите от световните практики в тази посока дава възможност на националните държави, региони, градове, индустрия и бизнес да формулират практически стратегии, които са съобразени с местния контекст, стимули и пазари. В световен мащаб не липсват амбициозни намерения за постигане на достоен живот за всички. Това, което обаче липсва, са конкретни целенасочени действия спрямо състоянието, в което се намираме. Във времената, когато националните правителства не отговарят на темпото, нужно за избягване на климатичната криза, местните политики по необходимост се превръщат във водещи. Предвид изтъкнатите факти и съображения, проектът си поставя цели, насочени към повишаване на гражданското участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите на Европейския зелен пакт.

Информационната кампания цели да информира всички заинтересовани страни за възможностите за реализация в практиката на идентифицираните възможни решения. Във видеото са приложени връзки към създадените в рамките на проекта платформи за комуникация между гражданите, местната администрация, неправителствените организации и бизнеса. Чрез набелязването на допирните точни в целите на отделните заинтересовани страни, ще се създаде възможност за бъдещи съвместни действия по отношение на реализацията на практики и проекти, свързани с кръговата икономика и споделеното потребление.

(Visited 132 times, 1 visits today)

Подобни публикации

НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *