клип
09:19

Възможностите на споделеното потребление – информационна кампания

Глобалната криза на устойчивостта има четири измерения: климатичната криза, кризата на биоразнообразието, кризата на прекомерното използване на природни ресурси и кризата на социалното неравенство. От съществено значение за разрешаването на кризата на устойчивостта е да започнем да живеем в рамките на възможностите на нашата планета. Време е да се изправим пред виновника за тази криза: […]

Публична среща в гр. Варна „Споделеното потребление в община Варна“ – 6 юни 2023

На 6 юни 2023 г. се проведе публична среща с отворена дискусия в гр. Варна на тема„Споделеното потребление в община Варна“. На срещата присъстваха граждани, представители на община Варна, неправителствени организации и фирми. Беше описан проекта с неговите цели и резултати, както и бяха обсъдени възможностите да бъдат реализирани препоръките, отправени към община Варна в […]
comprar
52:48

Купи, хвърли, купи – Comprar, tirar, comprar (филм)

Една от основните хитринки на бизнеса в помощ на „икономиката на растежа“ е продажбата на стоки, специално създадени с цел да излизат бързо от употреба.„Планираното остаряване“ е темата на този документален филм, който описва методите на прилагането му, проследява историята му и как се е наложило в икономиката, и подчертава ефекта му върху обществото и […]

Покана за публична среща „Споделеното потребление в община Варна“

Уважаеми съмишленици, Бихме искали да Ви поканим на публична среща с отворена дискусия на тема „Споделеното потребление в община Варна“ на 6 юни 2023 г. от 14 ч. в Социалната чайна, ул. Преслав 53, гр. Варна. На срещата ще присъстват представители на община Варна от Дирекция „Екология и опазване на околната среща“; неправителствени организации и […]
Посетете споделящите градове: Библиотека за играчки (клип)
04:50

Посетете споделящите градове: Библиотека за играчки (клип)

Шведската национална програма „Споделящи градове“ работи активно с различни инициативи за споделена икономика в шведските градове. Тя има собствен бюджет и е част от стратегическата програма за иновации „Устойчиви градове“.
Посетете споделящите градове: „Запознай се с местните“ (клип)
05:11

Посетете споделящите градове: „Запознай се с местните“ (клип)

Шведската национална програма „Споделящи градове“ работи активно с различни инициативи за споделена икономика в шведските градове. Тя има собствен бюджет и е част от стратегическата програма за иновации „Устойчиви градове“.

Препоръки към общинската администрация на гр. Варна за намаляване на въглеродния отпечатък чрез промени в начина на потребление

Препоръките са изготвени по проект от Програма „Добро управление“ № BG05SFOP001-2.025-0084 „Гражданско участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите на Европейския зелен пакт“. Регистрирани са в АИС на Община Варна с № РД23010358ВН/ 17.05.2023 г. Препоръките могат да бъдат свалени оттук: https://www.spodelin.com/wp-content/uploads/2023/05/Препоръки-община-Варна.pdf
Ролята на общините в споделената икономика – 5. Сътрудничество (клип)
02:13

Ролята на общините в споделената икономика – 5. Сътрудничество (клип)

Увеличаващата се урбанизация изправя градовете пред редица предизвикателства: климатични промени, замърсявания, отпадъци, употреба на ресурси, социална сегрегация, безработица и бедност. За да им отговорят, някои местни власти прилагат различни подходи, един от които е споделената икономика. Как може местната власт да участва в споделената икономика? Тази поредица от пет кратки клипа изследва различните начини, чрез […]
Ролята на общините в споделената икономика – 4. Улесняване (клип)
03:41

Ролята на общините в споделената икономика – 4. Улесняване (клип)

Увеличаващата се урбанизация изправя градовете пред редица предизвикателства: климатични промени, замърсявания, отпадъци, употреба на ресурси, социална сегрегация, безработица и бедност. За да им отговорят, някои местни власти прилагат различни подходи, един от които е споделената икономика. Как може местната власт да участва в споделената икономика? Тази поредица от пет кратки клипа изследва различните начини, чрез […]
Ролята на общините в споделената икономика – 3. Обезпечаване (клип)
03:43

Ролята на общините в споделената икономика – 3. Обезпечаване (клип)

Увеличаващата се урбанизация изправя градовете пред редица предизвикателства: климатични промени, замърсявания, отпадъци, употреба на ресурси, социална сегрегация, безработица и бедност. За да им отговорят, някои местни власти прилагат различни подходи, един от които е споделената икономика. Как може местната власт да участва в споделената икономика? Тази поредица от пет кратки клипа изследва различните начини, чрез […]
Ролята на общините в споделената икономика – 2. Самоуправление (клип)
02:38

Ролята на общините в споделената икономика – 2. Самоуправление (клип)

Увеличаващата се урбанизация изправя градовете пред редица предизвикателства: климатични промени, замърсявания, отпадъци, употреба на ресурси, социална сегрегация, безработица и бедност. За да им отговорят, някои местни власти прилагат различни подходи, един от които е споделената икономика. Как може местната власт да участва в споделената икономика? Тази поредица от пет кратки клипа изследва различните начини, чрез […]
Ролята на общините в споделената икономика – 1. Регулации (клип)
02:28

Ролята на общините в споделената икономика – 1. Регулации (клип)

Увеличаващата се урбанизация изправя градовете пред редица предизвикателства: климатични промени, замърсявания, отпадъци, употреба на ресурси, социална сегрегация, безработица и бедност. За да им отговорят, някои местни власти прилагат различни подходи, един от които е споделената икономика. Как може местната власт да участва в споделената икономика? Тази поредица от пет кратки клипа изследва различните начини, чрез […]
Ролята на общините в споделената икономика – въведение (клип)
03:19

Ролята на общините в споделената икономика – въведение (клип)

Увеличаващата се урбанизация изправя градовете пред редица предизвикателства: климатични промени, замърсявания, отпадъци, употреба на ресурси, социална сегрегация, безработица и бедност. За да им отговорят, някои местни власти прилагат различни подходи, един от които е споделената икономика. Как може местната власт да участва в споделената икономика? Тази поредица от пет кратки клипа изследва различните начини, чрез […]
Споделяне на велосипеди в Торонто
05:01

Споделяне на велосипеди в Торонто (клип)

Най-добрият начин за придвижване из центъра на Торонто е велосипедът, а споделените велосипеди набират все по-голяма популярност. Как работи програмата „Байк шеър“ за споделени велосипеди?

Споделянето на автомобили като част от решението на проблемите с градската мобилност (статия)

            Един от общите проблеми на европейските градове е недостатъчният брой паркоместа. Друг може да каже, че има твърде много коли и твърде големи. Независимо от политическите позиции, конкуренцията за улично пространство расте, включвайки пунктовете за зареждане на електрически автомобили, зоните за товарни и други логистични дейности, адаптирането към климатичните промени (т.нар. студени улици), пешеходните […]

Битката на Бремен за споделяне на автомобили (статия)

„Посланието е: Борете се, струва си!“, настоява Михаел Глоц-Рихтер, старши мениджър проекти за устойчива мобилност в община Бремен. А той със сигурност е наясно. Идеята за споделяне на автомобили е един от първите проекти върху бюрото му, когато започва да работи за града през 1990 г. и през 2020 г. най-накрая е приет закон за […]
Охлаждането като услуга
02:31

Охлаждането като услуга (клип)

Бъдещето на климатиците е тяхното превръщане в услугата „охлаждане“. Единствено чрез сервитизацията производителите имат стимул да произвеждат климатици, които да използват по-малко електроенергия и да бъдат изцяло рециклируеми.

Доклад за добрите практики по отношение на намаляването на въглеродния отпечатък чрез нови форми на потребление

Докладът за добрите практики по отношение на намаляването на въглеродния отпечатък чрез нови форми на потребление може да бъде свален ОТТУК: https://www.spodelin.com/wp-content/uploads/2023/04/Доклад-ИСУН.pdf Доклад по изпълнение на Дейност 1 „Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския […]
Картина1
01:00:00

Уебинар на тема „Споделено потребление“ по Програма „Добро управление“

Уебинар, проведен на 16 март 2023 г. на тема „Споделено потребление“, организиран по Програма „Добро управление“. На събитието е представен Анализ на моделите на потребление в кръговата икономика и отправените от Европейския съюз препоръки по отношение на намаляването на въглеровния отпечатък чрез промени в начина на потребление. Участват представители на фирми, неправителствени организации, синдикати, община […]
going_circular
01:28:45

Кръгът на живота (документален филм)

Представете си бъдеще, в което да имитираме гения на природата, пренастройвайки начина, по който човечеството живее, диша, строи. Бихме ли могли да трансформираме съвременния свят, като зачитаме ограниченията на ресурсите? „Кръгът на живота“ разкрива кръговата икономика – иновативна концепция, която може да спаси нашето колективно бъдеще на Земята. Понякога най-добрите решения идват от изненадващи места.

Презентация на Анализ на моделите на потребление в кръговата икономика

Презентацията на анализа може да бъде свалена оттук: https://www.spodelin.com/wp-content/uploads/2023/04/prezentaziq2_Analiz_Proekt.pptx Анализ по изпълнение на Дейност 1 „Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския зелен пакт“ от проект № BG05SFOP001-2.025-0084 „Гражданско участие във формулирането на местни политики […]
Бъдещето на пластмасата в кръговата икономика (клип)
08:12

Бъдещето на пластмасата в кръговата икономика (клип)

Пластмасата е многофункционален материал, който прахосваме и с който замърсяваме природата. Повече почистване и рециклиране няма да решат проблема. Как изглежда използването на пластмаса в кръговата икономика?
mitove
25:38

Митове за колите и пътищата

През 50-те години автомобилната индустрия в САЩ лобира за повече обществени средства за пътища и магистрали, казвайки, че така ще се решат проблемите със задръстванията, каквито вече има в американските градове. Оттогава насам е общоприето да се смята, че решението на градските задръствания е само и единствено повече пътища и разширяване на съществуващите. Какви са […]

Ролята на сервитизацията в една променяща се икономика (статия)

            Може би сте чували за сервитизацията като за една от възходящите тенденции в производството. Смята се, че заедно с Четвъртата индустриална революция тя е ключов елемент в променящата се промишлена динамика, и особено в една променяща се икономика.             Терминът „сервитизация” датира от 1988 г., но започва да получава по-сериозно внимание около 2006 г. […]

Споделянето на инструменти като обществено благо (статия)

Сигурно сте чували, че една бормашина се използва средно едва 13 минути през живота си. Въпреки това, мнозина притежаваме лични бормашини. Ами ако има начин да знаете какви инструменти и играчки притежават приятелите и съседите ви, и да можете да ги заемете от тях? Звучи чудесно и точно това обещава споделената икономика. Но според Райън […]
Няма нужда да си купувате кола (клип)
12:18

Няма нужда да си купувате кола (клип)

Имаме ли нужда от личен автомобил, ако не трябва да шофираме до работното място и имаме постоянен достъп до споделени автомобили? Как изглеждат съвременните услуги за споделено използване на автомобили и какви са предимствата им пред това, да притежаваме личен автомобил.

Изпробвано вместо вас: Най-добрите услуги за споделяне на автомобили в Европа (статия)

Над 50% от европейските граждани живеят в големи градове, затова е нужно да има разнообразен транспорт, който да гарантира мобилността на хората. В това отношение услугите за споделяне на автомобили в Европа предлагат своя дан. Но в потребителското обслужване освен светлини, все още има и сенки. Затова ние изпробвахме и оценихме вместо вас най-добрите услуги […]

Анализ на моделите на потребление в кръговата икономика и отправените от Европейския съюз препоръки по отношение на намаляването на въглеродния отпечатък чрез промени в начина на потребление

Анализ по изпълнение на Дейност 1 „Граждански мониторинг на политики и законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, касаещо Европейския зелен пакт“ от проект № BG05SFOP001-2.025-0084 „Гражданско участие във формулирането на местни политики за насърчаване на споделеното потребление с оглед на целите […]

Сервитизацията – следващият голям бизнес модел (статия)

Когато мислим за производството, първото, за което се сещаме, е крайният продукт. Въпреки че производителите предоставят и други услуги, например клиентска поддръжка, периодична профилактика и ремонти, предоставянето на услуга като друг вид модел почти не се прилага. Като бизнес модел сервитизацията създава стойност за производителите, предлагайки услуги или изцяло преобразувайки продуктно ориентирания модел в модел […]

Сервитизация в производството – въведение (статия)

Според Тим Бейнс и колектив (линк – https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOPM-06-2015-0312/full/html) определението за сервитизация се е оформило като „процес, в който производители печелят от предоставянето на услуги”. Бейнс и колектив разграничават три нива на услуги, които производителите могат да предоставят:             1. Основно обслужване – продукти и резервни части.             2. Средно обслужване – ремонт, поддръжка, преглед, информация, […]
maxresdefault (1)
06:08

Кръгова икономика: определение и примери (клип)

С какво кръговата икономика се различава от днешната линейна икономика и как би изглеждал преходът към нея? The Circular Economy: A User’s Guide by William McDonough & Michael Braungart Tea kettle example in this video: https://youtu.be/2L4B-Vpvx1A https://www.routledge.com/The-Circular-Economy-A-Users-Guide-1st-Edition/Stahel/p/book/9780367200176 Cradle to Cradle: https://www.abebooks.com/9780865475878/Cradle-Remaking-Way-Things-William-0865475873/plp
Toronto
09:43

Библиотеката за инструменти в Торонто (клип)

Писнало ли ви е да се чудите къде да съхранявате инструменти и уреди, които използвате веднъж годишно? Решение на този проблем ни предлага все по-разрастващото се движение на библиотеките за инструменти, като тази в Торонто. Как се е появила идеята за нея, с какви проблеми са се сблъскали основателите й и как виждат своята дейност […]
Какво представлява кръговата икономика – клип
03:11

Какво представлява кръговата икономика (клип)

С непрекъснато увеличаващите се цени на енергията и ресурсите, като в същото време намалява достъпът до тях, линейната икономика изглежда неустойчива в дългосрочен план. Как изглежда нейната алтернатива – кръговата икономика?